Kurumsal

Belgelerimiz

Belgelerimiz

  Firmamız 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 12 maddesi gereğince Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma belgesine sahiptir.

10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğin 9 ncu maddesi gereğince ilgi (c)’ de kayıtlı Çevre İzin Belgesi başvurusu yapılmıştır. Söz konusu başvuru Yönetmeliğin 9 ncu maddesi ve ilgili diğer yönetmelikler kapsamında incelenmiş ve SÖĞÜTLÜ MEVKİİ SÖĞÜTLÜ CADDESİ SK. 59 -1 1 ÇİLİMLİ ÇİLİMLİ / DÜZCE adresinde bulunan işletmemiz için 06/06/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere Çevre İzin ve Lisansı verilmesi uygun bulunmuştur.